Ytliga kärl på ben

Mindre, ytliga kärl, spindelkärl, på benen (telangiectasias) behandlas ofta med laser Nd:YAG laser.
Vid venbehandling används en exakt beräknad puls av laserenergi, exakt riktad mot kärlet som behandlas skickas mot kärlet. Detta gör att blodet i kärlet värms upp, vilket för med sig att kärlväggen kollapsar. Kärlet reabsorberas naturligt genom dina vita blodkroppar. Huden som omger kärlet påverkas inte av behandlingen.

Mindre kärl kan försvinna direkt efter behandlingen, större kärl bleknar gradvis under de kommande veckorna. Normalt upplevs en liten rodnad och/eller svullnad (som varar upp till 2 dagar) i det behandlade området. I sällsynta fall kan du få ett blåmärke runt det behandlade kärlet (blod samlas i kärlet). Kontakta i så fall din behandlare.

Undvik sol under fyra veckor fram till behandlingen och undvik rökning i fyra timmar innan behandlingen börjar (rökning gör att kärlen dras samman och det blir mindre kvar av kärlet att behandla). Efter behandlingen bör du undvika sol i 30 dagar, även om det inte finns några tecken på inflammation i det behandlade området. Använd solskydd (minst SPF 30) om du inte kan undvika att utsätta dig för solexponering.