Niklas Hidenius, Norrköping

Alkoholrehabiliterare

Vi erbjuder stöd och hjälp när det gäller alkoholrelaterade frågor. Allt från det preventiva arbetet på en arbetsplats

till öppen behandling/rehabilitering.  Niklas har ett stort engagemang i sina klienter och har ett professionellt men personligt

förhållningsätt till sina uppdragsgivare.

Erbjuder

  • Preventivt stöd vid missbruk
  • Behandling/rehabilitering av missbruk
  • Coachning

Kontakt

Niklas Hidenius
www.framgångspraktiken.se
niklas@framgangspraktiken.se

076-118 03 86
011-122900

framgangspraktiken-logo