Alkoholrehabilitering

Vi erbjuder stöd och hjälp när det gäller alkoholrelaterade frågor. Allt från det preventiva arbetet på en arbetsplats till öppen behandling/rehabilitering. Vi har ett stort engagemang i våra klienter och har ett professionellt men personligt förhållningssätt till våra uppdragsgivare.

Kontakta oss gärna för mer information.